Om oss

Nesson Byggentreprenør er et firma, med mange års erfaring i byggebransjen,siden 2005. Vi tilbyr totalentrepriser i byggfaget.


Vi tilbyr tømrerrarbeid, ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner, bygge- og anleggsvirksomhet, og utleie av arbeidskraft.

Vi benytter primært egne ansatte, men vi er også tilknyttet samarbeidspartnere i de fagfelt vi ikke behersker selv. Vi benytter også ingenører og statikere,samt andre konsulenter når vi trenger vanskelige beregninger for de arbeidene som skal utføres.

Vi er godt kjent med Norske Standarter og vi utfører alle våre arbeider innenfor disse.

Nesson Byggentreprenør ønsker hele tiden å fornye og styrke kompetansen i alle våre fagfelt. Dette er også noe som kommer til uttrykk i alle våre kursbevis hos de forskjellige ansatte.

Nesson Byggentreprenør har ambisjoner om ytterligere vekst. Veksten skal være kontrollert og ikke gå på bekostning av kvalitet, HMS og økonomi. Det er etablert administrative og økonomiske systemer og rutiner for å kunne takle den planlagte veksten.

Nesson Byggentreprenør-patrioter av Norsk konstruksjon!