Betongarbeid

Betongarbeid 

Vi utfører av alle tipe betong arbeid.Betongavdelingen vår består av over 3 medarbeidere, og alle er entusiastiske fagfolk med mange års erfaring. Her utføres alle former for oppdrag, både store og små. Montering av betongelementer og masseproduksjon av grunnmurer for boligfelt. Gulvstøp og fundamenter. Spesialprosjekter som støping av kaier og reparasjon av broer – ja, alt er eksempler på ulike former for det solide betongarbeidet medarbeiderne våre står bak, ofte i samarbeid med ingeniører og arkitekter.Og i mange tilfeller er det slik at vi har egne baser som leder de store prosjektene. Basens oppgave er å skape et godt samarbeid mellom våre folk og rørleggere, elektrikere,ventilasjonsteknikere og andre. Et skikkelig sluttresultat krever at noen forstår hele prosessen og ser helheten.

Forskalingarbeid

Vi utfører alle deler av betongarbeider på eiendommen din, også forskalingsarbeidet for å legge til rette til en perfekt mur eller grunnmur. Forskalingsarbeidet legger grunnlaget for hele betongarbeidet slik at man får et godt fundament å bygge videre på når man setter opp bygget.

Ved å benytte oss til å sette opp alle deler av bygget, så får du et perfekt prosjektert bygg helt fra fundamentet og opp til pipa. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene, men ønsker at du skal få et ferdig produkt som du blir fornøyd med. Når nøkkelen står i døra er det viktig at alt er blitt slik du ønsket at det skulle bli.